Depozyty


Minimalną kwotą depozytu terminowego w naszym banku jest kwota 500zł.

Oprocentowanie depozytów terminowych.

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej wychodząc naprzeciw Klientom wprowadził produkt konta oszczędnościowego "Konto Zasobne" bez wpłaty minimalnej. Jest to propozycja zwłaszcza dla tych osób które odkładają mniejsze kwoty w nieregularnych odstępach czasu lub potrzebują osobnego rachunku dla oszczędności np. z tytułu 500+.

Oprocentowanie depozytów terminowych.