Rachunki


OGŁOSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWO

KOMUNIKAT- dotyczący zmian w funkcjonowaniu kart płatniczych - kliknij
KLIENT INDYWIDUALNY - jak uruchomić płatności kartą przez internet - kliknij
FIRMY- jak uruchomić płatności kartą przez internet - kliknij
Przewodnik Użytkownika po portalu kartowym " KARTOSFERA" - kliknij
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego - kliknij

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym-kliknij

Godziny graniczne realizacji przelewów-kliknij

Kod SWIFT Banku dla rozliczeń dewizowych : POLUPLPR

Wniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości  Internetowej / Zmiana limitów - kliknij

Klauzule Informacujne i Klauzule Zgód :

Klienci Indywidualni - kliknij

Klienci Instytucjonalni - kliknij

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5