O banku


Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej to jeden z najstarszych banków w Małopolsce. Zarejestrowany został jako Towarzystwo Zaliczkowe w Dąbrowie 26 lipca 1870 roku.  W 1922 roku zmieniono nazwę na Bank Spółdzielczy.

Założyciel

Ludwik Zakrzewski - założyciel Towarzystwa Zaliczkowego w Dąbrowie

Bank działa na terenie województwa małopolskiego, jak również na terenie powiatów sąsiednich tj.: dębicki, mielecki, buski, kazimierski, staszowski.

Posiada swoje placówki w:

Bank posiada szeroką gamę produktów bankowych dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Bank wprowadził również produkty z postepującą cyfryzacją tj. m.in: BLIK, mojeID, profil zaufany, przelewy natychmiastowe, bankowość mobilna i inne.

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (dz. U. 2002 nr 72 poz. 665) z późn. Zmianami, BS w Dąbrowie Tarnowskiej przekłada do wglądu Klientów informacje wymagane zgodnie z art. 111 ustawy Prawo Bankowe.

I. Rada Nadzorcza Banku:

Inż. Stanisław Tracz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wytrwał Bogdan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Gmyr Maria – Sekretarz Rady Nadzorczej
Kądzielawa Wiesława – Członek Rady Nadzorczej
Giża Kazimierz – Członek Rady Nadzorczej
Szajor Maria  – Członek Rady Nadzorczej
Sąsiadek Jacek – Członek Rady Nadzorczej
Dojka Marek – Członek Rady Nadzorczej
Ryczek Jacek  – Członek Rady Nadzorczej
Dernoga-Rokita Aneta – Członek Rady Nadzorczej
Trela Małgorzata – Członek Rady Nadzorczej

II. Zarząd Banku:

Kozioł Bogdan - Prezes Zarządu         
Szymczakowska Agnieszka - Wiceprezes Zarządu
Janik Piotr - Wiceprezes Zarządu

III. Pełnomocnicy Zarządu:

Woźniak Barbara - Pełnomocnik Zarządu                                                                             

Augustyńska Beata - Pełnomocnik Zarządu

Huczek Kinga - Pełnomocnik Zarządu

Batko Anna - Pełnomocnik Zarządu

IV. Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu w tym zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:

Dwóch Członków Zarządu lub
Członek Zarządu i Pełnomocnik lub
Dwóch Pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd

V. Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej działa na terenie województwa małopolskiego. Bank Spółdzielczy działa również na terenie powiatów sąsiednich tj.: dębicki, mielecki, buski, kazimierski, staszowski. Bank nasz zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym
Struktura organizacyjna
Oświadczenie Zarządu
Polityka informacyjna

Ocena skuteczności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem

Polityka wynagradzania

Informacja podlegająca ujawnieniom

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej

Podmioty, które przetwarzają dane osobowe

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku

Ocena stosowania zasad ładu wewnętrznego